Политика за поверителност на данните

Уебсайтът е собственост и се управлява от „ЯСЕН ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, румънско юридическо лице, със седалище гр. София, ж.к. Лагера, бл. 60, вписана в търговския регистър под бр. –, уникален регистрационен код / ​​код по ДДС RO43400108. За да следите по-лесно информацията, трябва да знаете, че ние можем да се позоваваме на нашата компания, използвайки термините „ЯСЕН ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ЕООД”, „нов”, „наш” и т.н., както и към Вас, като потребител и посетител на сайта, използвайки термините „потребител“, „вие“ и т.н.

Тази политика описва информацията, която събираме, когато посещавате https://sept.bg/. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате със събирането и използването на вашата лична информация (ако е предоставена) в съответствие с тази политика.

Сайтът може да съдържа връзки към и от уебсайтове. Ако следвате връзка към някой от тези уебсайтове, моля, имайте предвид, че те имат свои собствени политики за поверителност.

„ЯСЕН ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД не носи отговорност или отговорност за тези политики или как тези уебсайтове управляват своите данни. Моля, проверете тези правила, преди да изпратите лична информация на тези сайтове.

Събрана информация

Ако използвате нашия сайт, ние ще събираме и обработваме следната лична информация за вас:

• Информация, събрана чрез бисквитките, които използваме, когато влизате в нашия сайт. За повече подробности вижте информацията за бисквитките.

• Информация, която ни предоставяте, когато попълвате формата за контакт. Информацията, която ни предоставяте, може да включва вашето име и имейл адрес.

• Информация, която ни предоставяте при попълване на формуляра за поръчка. Информацията, която ни предоставяте, може да включва вашето фамилно име, собствено име, имейл адрес, телефонен номер, адрес за доставка, различни размери.

Как използваме личните данни, които предоставяте или събирате

Можем да обработваме Вашите лични данни, в случай че трябва да сключим договор след изпратена от Вас поръчка; дали трябва да спазваме законово задължение; когато е необходимо за нашите законни интереси (или тези на трета страна) и за вашите собствени интереси, освен ако вашите основни права имат предимство пред тези интереси.

Ние обработваме вашата лична информация по различни технически, административни и оперативни причини, като например да гарантираме, че вашето съдържание е представено по най-ефективния начин за вас и вашия компютър; да подобрим нашия уебсайт, включително неговата функционалност; за администрирането на нашия уебсайт; за вътрешни операции, включително отстраняване на неизправности, анализ на данни, тестване, изследвания, статистика и изследвания; за реклама и маркетинг, включително специфични маркетингови цели, така че да предоставяме съдържание, включително персонализирано съдържание, което може да представлява по-голям интерес за вас; както и като част от нашите усилия да запазим нашия уебсайт безопасен.

В някои случаи ние ще обработваме личните ви данни само с вашето съгласие. В тези случаи ние ще поискаме вашето съгласие отделно, по прозрачен начин, когато предоставяте личните си данни. След това ще можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като изпратите имейл до izigmund.romania@gmail.com . Оттеглянето на съгласието обаче няма да засегне законността на обработката, извършена преди оттеглянето му.

Ако поискаме лични данни, за да спазим законови или договорни задължения, предоставянето на такива лични данни от Вас е задължително. Това означава, че ако такива лични данни не бъдат предоставени, ние няма да можем да управляваме договорните отношения или да спазваме наложените ни задължения.

Може също така да обработваме вашите лични данни, като идентификационни данни и данни за контакт, с цел упражняване на нашите права или искове срещу вас в бъдеще. Тази обработка се основава на нашия законен интерес и ние трябва да упражним правата си в случай на спор.

Най-често ще използваме вашите лични данни по следните начини:

• личните данни, предоставени от Вас чрез формата за контакт, ще бъдат използвани за изпращане на отговор на Вашето запитване. С изпращането на заявката вие се съгласявате с обработката на вашите данни tre „ЯСЕН ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД

• личните данни, предоставени от Вас чрез формуляра за поръчка, ще бъдат използвани за целите на обработката на Вашата поръчка. С изпращането на поръчката вие се съгласявате с обработката на вашите данни от „ЯСЕН ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД

• в случай на закупуване на продукт, личните данни, предоставени от Вас чрез формата за поръчка, ще бъдат използвани за целите на предаване на информация за подобни продукти, предлагани от „ЯСЕН ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД. Можете да поискате спиране на тази информация по всяко време време, като изпратите имейл. имейл zigmund.romania@gmail.com .

• техническата информация, която събираме чрез използването на бисквитки, ще бъде използвана за целите, посочени в „Информация за бисквитките“.

Местоположение и време за съхранение

Съхранението на данни за самоличност и контакт се извършва на сървъри в Европейския съюз, за ​​период от 5 години от момента на заявката. Ако поръчката е платена, данните относно фискалната фактура се съхраняват съгласно румънското фискално законодателство за период от 10 години, считано от датата на края на финансовата година, през която са били съставени.

Информацията, събрана от партньорите чрез бисквитки, може да се управлява от сървъри, разположени в Европейския съюз, или може да се прехвърля извън Европейския съюз. За повече информация вижте Информация за бисквитките.

Международни преводи

Ние гарантираме, че няма да прехвърляме вашите лични данни извън Европейския съюз, освен ако няма адекватни предпазни мерки, включително:

  • решение относно пригодността, издадено от Европейската комисия по отношение на страната или страните на местоназначение;
  • сертификация от типа „Щит за поверителност“;
  • одобрен кодекс за поведение, заедно със задължителните и приложими ангажименти на администратора на лични данни или на лицето, упълномощено от администратора на данни в страната извън ЕС и ЕИП;
  • одобрен механизъм за сертифициране, заедно с обвързващия и приложим ангажимент на администратора на лични данни или на лицето, упълномощено от администратора на данни в държава извън ЕС и ЕИП да прилага съответните предпазни мерки; или
  • Стандартните договорни условия на ЕС, одобрени от Европейската комисия.

Нашият уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google.

Google Analytics използва бисквитки, за да помогне на конкретен уебсайт да анализира как използвате този уебсайт. Информацията, генерирана от бисквитки за използването на уебсайта от ваша страна, ще бъде предавана и съхранявана от Google на сървъри, които може да се намират в ЕС, ЕИП и/или Съединените щати. Google ще използва тази информация за целите на оценка на вашето използване на уебсайта, съставяне на отчети за дейността на уебсайта за операторите на уебсайтове и предоставяне на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет. Google може също да прехвърли тази информация на трети страни, когато това се изисква по закон или когато такива трети страни обработват информацията от името на Google. Google няма да свърже вашия IP адрес с други данни, съхранявани от Google.

Подробна информация за Google и защитата на личните данни (включително как можете да контролирате информацията, изпращана до Google) можете да намерите на: https : / /policies.google.com/privacy/partners .

Достъп до вашите лични данни

Имате право да поискате копие на информацията, която притежаваме, като направите заявка за достъп. За да поискате копие на съхраняваните за вас данни или да актуализирате информацията си, моля, свържете се с „ЯСЕН ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД на info@vakuum.ro.

Личните данни, съхранявани от „ЯСЕН ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, са предмет на условията на Регламент на ЕС 679/2016, който дава на субектите на данни право на достъп до всички видове регистрирана информация, съхранявана от администратора на лични данни, при определени ограничения.

Целеви права

Съгласно Регламент 679/2016 – GDPR, имате право да поискате „ЯСЕН ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, като администратор на лични данни, коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на лични данни, отнасящи се до Вас.

Право на подаване на жалба до Надзорния орган

Съгласно Регламент 679/2016 – GDPR, имате право да подадете жалба до Националния орган за надзор върху обработката на лични данни, намиращ се на бул. Г-рал. Gheorghe Magheru 28-30, сектор 1, пощенски код 010336, Букурещ, Румъния.

Повече информация можете да получите чрез достъп до адреса http://www.dataprotection.ro/ .